Onze stichting

De Stichting Carillon Venray is opgericht in 1991. De stichting heeft - kortgezegd - tot doel:

  • het behoud van het carillon in de Sint Petrus' Banden kerktoren Venray en het voorzien in handmatige bespeling ervan, 
  • het bevorderen en organiseren van publieksactiviteiten in de toren en
  • het stimuleren van een opleiding tot beiaardier. 

In de huidige praktijk krijgen vooral de eerste twee doelstellingen aandacht.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter Wim Peeters
Vice-voorzitter Michael Claessens
Secretaris  Karin Manders
Penningmeester Frank Schaeffers
Bestuurslid Deken E (Ed) Smeets 
Bestuurslid Sies Liebrand (vz Werkgroep Inrichting Torenkamers)
Bestuurslid Vacant
Beiaardier/adviseur Rosemarie Seuntiëns

Stichting Carillon Venray is een ANBI en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 41064003

Ons bankrekeningnummer is: NL06RABO0147964814 t.n.v. Stichting Carillon Venray te Venray.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

© 2019
Created by