• Ons stichtingsbestuur

  De Stichting Carillon Venray is opgericht in 1991. De stichting heeft - kortgezegd - tot doel:

  • het behoud van het carillon in de Sint Petrus' Banden kerktoren Venray en het voorzien in handmatige bespeling ervan, 
  • het bevorderen en organiseren van publieksactiviteiten in de toren en
  • het stimuleren van een opleiding tot beiaardier. 

  In de huidige praktijk krijgen vooral de eerste twee doelstellingen aandacht.

  De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  Voorzitter Wim Peeters
  secretaris Karin manders
  Penningmeester & vv Michael Claessens
  Bestuurslid Jos van Meijel (Contactpersoon torengidsen)
  Bestuurslid Deken E (Ed) Smeets 
  Bestuurslid Frank Schaeffers
  Bestuurslid Vacant
  Beiaardier/adviseur Rosemarie Seuntiëns

  Stichting Carillon Venray is een ANBI en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

  onder nummer: 41064003 en  RSIN: 8160 47 248 bij de Belastingdienst

  Ons bankrekeningnummer is: NL06RABO0147964814 t.n.v. Stichting Carillon Venray te Venray.

  De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

  klik hier voor het beleidsplan op hoofdlijnen

  © 2024
  Created by